BURN DOWN VÀ BURN UP CHART LÀ GÌ?

Rate this post
burn-up-burn-down-char
Biểu đồ Burn down và Burn up

THEO DÕI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN AGILE VỚI BIỂU ĐỒ BURN DOWN VÀ BURN UP

Trong Agile có 2 dạng biểu đồ mà chúng ta không thể không nhắc đến khi triển khai dự án chính là Burn down, Burn up chart. Vậy khi nào sử dụng Burn down chart và khi nào sử dụng Burn up chart? Câu trả lời còn phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng đạt được. Hãy cùng tôi nghiên cứu kỹ hơn về 2 dạng biểu đồ này để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất thông qua bài viết bên dưới đây.

Khái niệm

Burn down và Burn up chart là hai loại biểu đồ mà người quản lý dự án sử dụng để theo dõi và truyền đạt tiến độ dự án của họ. Burn down chart cho biết lượng công việc còn lại phải thực hiện trong dự án, còn Burn up chart cho biết bao nhiêu công việc đã được hoàn thành và tổng khối lượng công việc. Các biểu đồ này đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong quản lý dự án phần mềm theo Agile và Scrum. Cụ thể hơn:

Burn down chart giúp nhóm biết lượng công việc còn lại: Khi một nhóm đã chỉ định giá trị story point cho tất cả user stories trong sprint backlog, họ có thể sử dụng Burn down chart để quản lý tiến độ của sprint đang triển khai. Burn down chart là một biểu đồ đường đơn giản cho biết có bao nhiêu story points được hoàn thành mỗi ngày trong suốt Sprint. Burn down chart cho mọi người biết rõ ràng về lượng công việc còn lại phải hoàn thành bất cứ lúc nào. Bằng cách sử dụng Burn down chart, mọi người trong nhóm có thể biết được mình cách mục tiêu Sprint bao xa.

burn-down-chart
Burn down chart

Burn up chart thể hiện tiến độ và phạm vi dự án tách biệt với nhau: Một cách khác để theo dõi tiến độ của Sprint là sử dụng Burn up chart. Thay vì trừ con số story points bạn đã hoàn thành, hãy ghi lại tổng số points tích lũy trong suốt Sprint và hiển thị tổng phạm vi công việc trên một đường riêng biệt. Khi stories được thêm vào hoặc xóa khỏi phạm vi công việc, chúng ta có thể thấy rõ bằng cách nhìn vào đường phạm vi. Khi stories được đưa vào cột “Done” trên task board, nhóm cũng dễ dàng nhận thấy điều đó bằng cách xem tổng số points đã được tích lũy (burned up) trong Sprint. Vì phạm vi được theo dõi trên một đường khác với số điểm đã hoàn thành, nên sẽ rõ ràng hơn khi phạm vi thay đổi.

burn-up-chart
Burn up chart

Xem thêm: Ứng dụng Burn up chart và Burn down chart